Politikk og menneskerettigheter

mai 15, 2008

Mandag 19. mai vil det reviderte læreverket "Politikk og makt" (Cappelen forlag) presenteres for lærere i videregående skole på Aker brygge i Oslo. Boken er tilpasset det nye faget "Politikk og menneske-rettigheter" som tilbys elever på  videregående trinn fra og med høsten 2008. På kurset vil læreverkets forfattere Karl-Eirik Kval og Axel J. Mellbye redegjøre for perspektivene på faget og undervisningen sett i lys av den nye læreplanen. Deretter vil Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth, på bakgrunn av sin tiårige erfaring med denne type opplæring i inn- og utland, belyse pedagogiske  utfordringer og viktigheten av slik opplæring. 

Les mer

Siste nytt