Statskirkeordningen: Et skritt i riktig retning

apr 11, 2008

Menneskerettighetsakademiet er glad for endringene i forholdet mellom stat og kirke som vil følge av gårsdagens forlik mellom regjeringspartiene og opposisjonen. - Selv om stat og kirke ikke blir delt, er dette et skritt i riktig retning, uttaler Lillian Hjorth. - FNs menneskerettighetskomité har ved flere anledninger kritisert Norge for deler av statskirkebestemmelsen. Et eksempel er regelen om at mer enn halvparten av regjeringsmedlemmene må tilhøre statskirken. Ordningen, som kommer i konflikt med forbud mot diskriminering og bruk av tvang/urimelig påvirkning i tros- og livssynsspørsmål, blir nå opphevet. Gledelig er det også at Grunnlovens § 2 får denne tilføyelsen: "Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne". Les om de viktigste endringene iforliket (10.04.08)  For en menneskerettslig drøfting av statskirkeordningen anbefales Norsk senter for menneskerettigheters høringsuttalelse til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke (01.12.06)

Siste nytt