Europarådet og FNs verdensprogram om MRU

mar 12, 2008

Menneskerettighetsundervisning og demokratiopplæring er et av Europarådets "flaggskip". Organisasjonen understreker at menneskerettigheter ikke bare er for politikere og juridiske eksperter, men må være en vesentlig del av alle menneskers livslange læring. Publikasjonen presenterer resultatene av møtet om FNs Verdensprogram for menneskerettighetsundervisning som fant sted i Strasbourg i november i fjor, der mer enn 200 eksperter diskuterte hvordan landene kan styrke slik opplæring i skolen:  -- This is a major political project. It will not be achieved with legislation, regulations and administrative measures alone, although they are important; it depends chiefly on educating and training our children and young people. (Gabriella Battaini-Dragoni, General-direktør, Europarådets kontor for utdanning). Nyhetsbrevet gir en god oversikt over det internasjonale samfunns arbeid rundt realiseringen av Verdensprogrammet. Les publikasjonen  Les FNs Verdensprogram for menneskerettighetsundervisning

Siste nytt