Print this page

Er barnedåp menneskerettighetsbrudd?

mar 10, 2008

I Verdenserklæringens artikkel 18 heter det "ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon. Men er det et menneskerettsbrudd når sakesløse spebarn blir innmeldt i kirken gjennom dåpen? Dette er problemstilingen som Menneskerettighets-akademiets Lillian Hjorth svarer på i årets første utgave av "Fri Tanke".  -- Når det gjelder spørsmål om innmelding av barn i religiøse samfunn er menneskerettighetene klare. Både Verdenserklæringen om menneskerettighetene, FNs Konvensjon om politiske og sivile rettigheter samt Barnekonvensjonen, legger til grunn at foreldre skal og bør ha stor innflytelse over egne barn i oppdragelsen, inkludert i tros- og livssynsspørsmål. Les resten av svaret (side 17 pdf-utgaven)