Kvinnedagen 8.mars: Invester i kvinner og jenter

mar 07, 2008

 FN vet at det å investere i kvinner og jenter, betyr å investere i fred, utvikling og sikkerhet. Dette er bakgrunnen for årets 8.mars-slagord. Oppfordringen, som går til alle verdens land, er å legge til rette for økonomiske tiltak og endringer som kan sikre reell likestilling mellom kjønnene. Les mer på FNs hjemmesider

Om kvinnedagen i klasserommet!

Hvert år blir 8. mars feiret rundt omkring i hele verden som Den internasjonale kvinnedagen. FN har utviklet et internetttilbud for å lære mer om kvinnedagen og kvinners rettigheter, med et særlig fokus på kvinner, fred og politikk. Menneskerettighetsakademiet anbefaler opplegget til bruk i undervisningen: UN CyberSchoolBus 

Siste nytt