Engasjerte Bergenslærere

feb 27, 2008

35 engasjerte lærere ved voksenopplæringen på Nygård skole deltok på kurs 26. Februar. Skolen er en av de største for minoritetsspråklige i Norge, med i alt  1700 barn, unge og voksne fra hele verden. Skolehverdagen er utfordrende og givende: – Jeg vil ikke bytte bort jobben for noe! som en av lærerne uttrykte det. I sitt foredrag fokuserte Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth på viktigheten av å undervise i flerkulturell forståelse og menneskerettigheter. Det at menneskerettighetene både er etikk og juss forklarer deres styrke. Og det at de er formet av FN, gjør at alle, uavhengig av kulturbakgrunn, kan utvikle ”eiendomsrett” til dem. Deltakerne hadde mange spørsmål og viste et tydelig ønske om kompetanseheving. De deltok også i flere øvelser som medførte ytterligere refleksjoner og diskusjoner. Kurset har gitt lærerne kompetanse til selv å utføre aktiviteter i egne elevgrupper. Les mer om Nygård skole

Siste nytt