Undervisning for å forebygge konflikter og skape fred

des 09, 2007

Dette var temaet som Eugenia Khoroltseva (bildet) og Lillian Hjorth underviste i på Høyskolen i Buskerud, avd. Drammen. Gjennom foredrag, flere øvelser, film og ikke minst diskusjoner og samtale fikk studentene innsikt i hvordan undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering i bred forstand kan bidra til å forebygge konflikter og skape fred.  

Bildet: Khoroltseva forklarer at tsjetsjenere og nordkaukasere blir oppfattet som "de andre" i dagens Russland

Siste nytt