I år feirer vi at FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene er 70 år. I erklæringen defineres både sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. I Vesten sier vi ofte at de sivile og politiske rettighetene er viktigere enn de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene. Men er det riktig? 

Dette spørsmålet drøfter daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth i menneskerettighetsspalten i den nyeste utgaven av Fri Tanke, Human-Etisk Forbunds medlemsmagasin.  

Det er farlig at ungdom tror at verden er verre enn det den er. Les artikkelen som daglig leder Lillian Hjorth har skrevet i menneskerettighetsspalten i Fri Tanke, Human-Etisk Forbunds medlemsavis. 

 
 
 

 

10. desember er FNs menneskerettighetsdag. Men selv om det snakkes og skrives mye om menneskerettigheter, skorter det ofte på en dypere kunnskap om hva de egentlig er, skriver Fri tankes nye menneskerettighetsspaltist, Lillian Hjorth. Les hennes spalte i Fri tanke4/2007 (s. 15)

I Verdenserklæringens artikkel 18 heter det "ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon. Men er det et menneskerettsbrudd når sakesløse spebarn blir innmeldt i kirken gjennom dåpen? Dette er problemstilingen som Menneskerettighets-akademiets Lillian Hjorth svarer på i årets første utgave av "Fri Tanke".  -- Når det gjelder spørsmål om innmelding av barn i religiøse samfunn er menneskerettighetene klare. Både Verdenserklæringen om menneskerettighetene, FNs Konvensjon om politiske og sivile rettigheter samt Barnekonvensjonen, legger til grunn at foreldre skal og bør ha stor innflytelse over egne barn i oppdragelsen, inkludert i tros- og livssynsspørsmål. Les resten av svaret (side 17 pdf-utgaven)

Tyske Helga Arntzen har i over 15 år busset norske ungdommer til Europas grusomme fortid for å skape en bedre fremtid. Men denne energiske lederen for Aktive Fredsreiser har i enda lengre tid hatt hjertet sitt i Afrika der hun siden begynnelsen av 1970-tallet har bidratt til å hjelpe befolkningen i landsbyen Subutoka. Helga er et handlendemenneske av sjeldent kaliber. Hun har klart å vende en vanskelig barndom til å bli en viktig ressurs. Les portrettintervjuet av Helga Arntzen som Lillian Hjorth, Menneske-rettighetsakademiets leder, har skrevet i siste utgave av Fri Tanke.1/2008 

Siste nytt