Den 5. og 6. november møttes mer enn 200 representanter fra internasjonale organisasjoner, myndigheter og NGOer i Strasbourg for å drøfte implementeringen av FNs Verdensprogram for menneskerettighetsundervisning. Les pressemeldingen etter møtet  

150 deltakere fra mer enn 50 land deltok på møtet om FNs Verdensprogram for menneskerettighets-undervisning i Strasbourg i november 2007. Også norske utdanningsmyndigheter var tilstede. Rapporten fra møtet konkluderer at det er et økende behov for å utvikle ekspertise innen dette viktige fagområdet. En av de mest anerkjente NGOer på feltet, HREA (Human Rights Education Association), uttaler: "The Executive Summary of the report confirms a growing awareness of and support for HRE from policy-makers, civil society organisations and professionals in both formal and non-formal education. Moreover, it documents an increasing demand for seeking and developing expertise in HRE. This growing awareness and demand will need to be developed into practical strategies that can be used locally, but coordinated and supported nationally. Les rapporten (pdf-format)

 FN vet at det å investere i kvinner og jenter, betyr å investere i fred, utvikling og sikkerhet. Dette er bakgrunnen for årets 8.mars-slagord. Oppfordringen, som går til alle verdens land, er å legge til rette for økonomiske tiltak og endringer som kan sikre reell likestilling mellom kjønnene. Les mer på FNs hjemmesider

Om kvinnedagen i klasserommet!

Hvert år blir 8. mars feiret rundt omkring i hele verden som Den internasjonale kvinnedagen. FN har utviklet et internetttilbud for å lære mer om kvinnedagen og kvinners rettigheter, med et særlig fokus på kvinner, fred og politikk. Menneskerettighetsakademiet anbefaler opplegget til bruk i undervisningen: UN CyberSchoolBus 

Menneskerettighetsundervisning og demokratiopplæring er et av Europarådets "flaggskip". Organisasjonen understreker at menneskerettigheter ikke bare er for politikere og juridiske eksperter, men må være en vesentlig del av alle menneskers livslange læring. Publikasjonen presenterer resultatene av møtet om FNs Verdensprogram for menneskerettighetsundervisning som fant sted i Strasbourg i november i fjor, der mer enn 200 eksperter diskuterte hvordan landene kan styrke slik opplæring i skolen:  -- This is a major political project. It will not be achieved with legislation, regulations and administrative measures alone, although they are important; it depends chiefly on educating and training our children and young people. (Gabriella Battaini-Dragoni, General-direktør, Europarådets kontor for utdanning). Nyhetsbrevet gir en god oversikt over det internasjonale samfunns arbeid rundt realiseringen av Verdensprogrammet. Les publikasjonen  Les FNs Verdensprogram for menneskerettighetsundervisning

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har verdensrekorden i antall oversettelser. Mer enn 360  språklige versjoner finnes av dette unike dokumentet som ble vedtatt av FN i 1948. Med erklæringen ble det for første gang anerkjent internasjonalt at hvert enkelt individ har noen grunnleggende rettigheter og friheter. I år har dokumentet 60 års jubileum. FN organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner verden over vil bruke året til å få enda flere mennesker til bli klar over sine rettigheter. Det å ikke vite om rettighetene, er det samme som å ikke ha dem. Les mer om FNs kampanje for feiring av 60års jubileet Oversikt over språklige versjonerFNs Verdenserklæring om menneskerettigheter (norsk versjon) "I brorskapets ånd". Artikkel om Verdenserklæringens tilblivelse (pdf-fil sidene 14-17) 

Siste nytt