De 25 lærerne som deltok på kurset i Nizhnij Novgorod fra 10. til 14. april var meget fornøyde! Dette er det andre fem-dagers kurset gruppen har deltatt på, og etter en eksamen i mai, skal de inviteres til “trainer for trainer” kurs i Moskva i juni. Her vil også lærere fra Kaliningrad delta. Målet med opplæringen er at lærerne skal gi mer og bedre menneskerettighetsundervisning til sine elever. Kursene i Nizhnij Novgorod er et samarbeid med Menneskerettighetsakademiets (MRA) russiske partner-organisasjon Youth Center for Human Rights and Legal Culture samt Institutt for etterutdanning i Nizhnij Novgorod. Regionens menneskerettighetsombud støtter tiltaket. På vegne av MRA i Russland var Gunn Bjørnsen og Eugenia Khoroltseva.

– Det er viktig at unge asylsøkerkvinner lærer om menneskerettigheter, sier Evgenyia Khoroltseva i forbindelse med kurset som Menneskerettighetsakademiet var faglig ansvarlig for i Levanger 20-22 juni. Asylsøkere kommer ofte fra stater der respekten for kvinners rettigheter er mangelfull og det er vesentlig at kvinnene blir klar over at de har like rettigheter som menn, og at stater, når de forplikter seg til menneskerettighetene, lover å arbeide for likestilling. 22 unge asylsøkerkvinner deltok på kurset som foregikk på Leira mottak. Kurset er et samarbeid med Redd Barna og støttet av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering med EXTRAmidler.

Nå er det riktig tid å intensivere undervisningen i menneskerettigheter i Russland, var beskjeden fra flere av lærerne som deltok på "Trainer for trainer-kurset" som Menneske-rettighetsakademiet og partnerorganisasjonen Youth Center for Human Rights and Legal Culture organiserte i Moskva i forrige uke. Lærerne fortalte at elevene er svært positive både til tematikken og den deltakende metodikken. I løpet av de fem dagene kurset varte, ble lærerne drillet i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse, besøkte menneskerettighetsorganisa-sjonen Memorial samt fikk høre en rekke ekspertforedrag. Lærene vil holde kontakt med hverandre og organisasjonene i tiden som kommer.

To dager med menneskerettighetsundervisning på Mysebu mottak på Mysen for 25 enslige asylsøkergutter fra Afghanistan, og flere afrikanske land, ble en meningsfull måte å starte høstens kursvirksomhet på. Guttene var veldig ivrige etter å lære om menneskerettigheter og satte også den nye kunnskapen i perspektiv ved å sammenligne med opplevelser fra egne land. 

Det var mye energi og arbeidsglede på to-dagers kurset for 25 unge asylsøkere på Hvalstad mottak i Asker  forrige uke! Kurset fikk supre evalueringer og det var kjempegøy at elever fra Nesbru videregående skole besøkte oss. Vi gleder oss til neste kurs på Hvalstad i oktober.

Siste nytt