Det ble et meget interessant kurs om kvinners rettigheter på Dale mottak fra 2. til og med 4. oktober. I evalueringene svarte de kvinnelige deltakerne blant annet på spørsmål om hva som var det viktigste de hadde lært. Noen av svarene var “Å være sterk og selvstendig – å ikke gi opp”, “at jeg skal lære barna mine selvtillit”, “at menneskerettigheter er viktig for oss”, “to be an educated person”, “about womens rights”, “that women have rights and freedom”. Alle svarte bekreftende på spørsmålet om andre flyktningjenter også bør delta på slike kurs. Fordi det er få tiltak for kvinner på asylmottak i Norge, har Menneskerettighetsakademiet utviklet kurstilbudet. Tiltaket er et samarbeid med Redd Barna og er støttet av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering.

De 25 enslige mindreårige asylsøkerne fra Afghanistan, Pakistan, Eritrea, Somalia, Burundi og Nigeria som deltok på kurset som Menneskerettighetsakademiet organiserte på Hvalstad mottak 17. og 18. oktober ga supre tilbakemeldinger! Nesten ingen av dem hadde hørt om menneskerettigheter fra før, men etter kurset ønsket alle å lære mer! Det ble to fine dager med en flott gjeng ungdommer!

Hvert år er det rundt 10 000 ungdommer som velger å konfirmere seg humanistisk gjennom Human-Etisk Forbund. Før konfirmasjonsseremonien skal de gjennom et kurs i livssyn og etikk, der også menneskerettighetene står sentralt. For å styrke kurslederne i Nordland sine  kunnskaper om menneskerettigheter , holdt Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth en tre timers workshop I Bodø lørdag 27 oktober. 

Det ble meningsfulle dager for de 22 flyktning- og norske ungdommene som deltok på kurset 22. til 25 oktober. I sine evalueringer skrev de: - Det viktigste jeg lærte var at alle har rett til liv og å respektere hverandre. - Jeg føler jeg har lært mye om meg selv og andre, noe som har gitt meg et nytt perspektiv. Man lærer at det ikke er så store ulikheter mellom oss som man lett kan tro. - Det viktigste jeg lærte var hvor mye det har å si at vi deler hverandre inn i grupper. Både på godt og vondt. Kurset er et samarbeid med Redd Barna, Sjøvegan videregående skole, Sjøvegan statlige mottak for asylsøkere, Salangen kommune og finansiert av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Tjuetre unge asylsøkerkvinner har denne uken deltatt på menneskerettighetskurs, med fokus på kvinners rettigheter, på Skedsmo. I tre dager har jentene diskutert, lyttet til foredrag, deltatt i øvelser og utvekslet erfaringer om kvinneliv i Afghanistan, Iran, Irak, Russland, Sri Lanka, Somalia, Nigeria, Uganda, Eritrea, Etiopia og Norge. KJentene var utrolig ivrige etter å lære og ga veldig gode tilbakemeldinger!  Kurset er et samarbeid med Redd Barna og  Skedsmo mottak for asylsøkere og finansiert av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Siste nytt