Fra 6. til og med 10. november organiserte Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Youth Center for Human Rights and Legal Culture samt  Institutt for moderne undervisning i Kaliningrad, et kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for historie- og samfunnsfaglærere. Formålet var å formidle kunnskap om flerkulturell forståelse og menneskerettigheter og hvordan lærene selv kan  undervise i emnet ved hjelp av aktive deltakende metoder. Evalueringene viste at lærerne var svært fornøyde med kurset. Eugenia Khoroltseva representerte Menneskerettighetsakademiet på kurset.

Mer enn 100 elever fikk lære om menneskerettigheter, da skolen hadde invitert Menneskerettighetsakademiet til å organisere en heldags workshop 14. november. Aktivitetene besto av foredrag med bilder, gruppearbeid, menneskerettighetsquiz og ti veldig flotte pantomimeskjetsjer om brudd på menneskerettighetene som elevene selv sto for. En flott dag med mye god læring! Vi kommer gjerne igjen!

Mer enn 50 lærere fra syv videregående skoler i Follo deltok på kurset "Menneskerettigheter i Europa" på Ski 21. november. Eugenia Khoroltseva og Lars Petter Soltvedt var kursledere og foredragsholdere. En bra dag!

Fra mandag 19. til og med fredag 23. november organiserte Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Youth Center for Human Rights and Legal Culture (Moskva) samt det statlige kompetanseinstituttet for etterutdanning (NIRO)  i Nisnji Novgorod, et kurs i flerkulturell forståelse og menneske-rettigheter for 25 historie- og samfunnsfaglærere. Lillian Hjorth var til stede i Nisnij Novgorod på vegne av akademiet. Tiltaket er støttet av menneskerettighetsombudet i regionen. Bildet er fra fjorårets kurs.

Det ble noen spennende og livlige dager på Jæren Folkehøgskule sist uke da sytten norske elever ved skolen samt seksten  asylsøkerungdommer deltok på kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Kurset, som foregikk fra mandag 26. til og med fredag 30 november, ble tatt svært godt imot av de unge. I tillegg til at kunnskapen, fremhevet de unge deltakerne hvor viktig det var å møte hverandre! Det er sjeldent at norske ungdommer og asylsøkerungdommer får en mulighet til å bli kjent og være sammen i såpass mange dager. Kurset er et samarbeid med Redd Barna, Dale mottakssenter og Jæren Folkehøgskole og finansiert av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering. Kursholdere fra Menneskerettighetsakademiet var Eugenia Khoroltseva, Marianne Holden og Lillian Hjorth.

Siste nytt