- Keep it up!

feb 02, 2023

Femten voksne asylsøkere på Setermoen mottak i Troms deltok på kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse fra onsdag 5. til og med fredag 7. desember. Dagene ble fylte med kunnskap og samtaler om situasjonen for menneskerettigheter i inn - og utland. Også den utfordrende hverdagen på mottaket ble gjenstand for diskusjon. Tusen takk til hver og en av deltakerne for engasjerte bidrag! Evalueringene etter kurset var gode og Menneskerettighetsakademiet ble oppfordret til å fortsette arbeidet. –- Keep it up!, som en av deltakerne skrev i sin evaluering. Kursledere var Gunn Bjørnsen og Lillian Hjorth.

Den 17. og 18. desember, samt den 19. og 20, holdt Menneskerettighetsakademiet kurs for i alt 50 enslige mindreårige asylsøkere på asylmottak i Asker og på Mysen. Kunnskapen falt kunnskapen i god jord hos de unge. De unge som kom  fra Afghanistan, Eritrea, Somalia og Nigeria, deltok ivrig i gruppearbeid og diskusjoner, blant annet om hvordan menneskerettighetene kan bidra til å skape bedre samfunn. Ungdommene ga kurset topp karakter og svarte bekreftende på spørsmålet om de ønsker å lære mer om menneskerettigheter. Formålet med kursene, som er finansiert av Utlendingsdirektoratet, er å formidle kunnskap om demokrati og menneskerettigheter, samt bidra til positiv holdningsskaping og "empowerment" blant de unge asylsøkerne. Kursledere: Eugenia Khoroltseva, Lillian Hjorth og Gunn Bjørnsen.

En gruppe på vel ti lærere i Kaliningrad, som tidligere har deltatt på Menneskerettighetsakademiets (MRA) kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse ble testet i sine kunnskaper 18. mai. Blant annet fikk de i oppgave å utforme undervisningsopplegg i utvalgte temaer innen menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Det var Svetlana Larina fra Menneskerettighetsombudets kontor i Kaliningrad samt Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva som vurderte lærernes besvarelser. I juni skal lærerne delta på et “Trainer-for trainer-kurs” i Moskva i regi av MR-akademiet og Youth Center for Human Rights and Legal Culture (Moskva). På bildet forbereder lærerne seg til å bli testet i kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse, samt gjennomføring av egne undervisningsopplegg.

 

Tretti unge asylsøkere fra Somalia, Eritrea, Nepal og Afghanistan på Hvalstad mottak utenfor Oslo lærte om menneskerettigheter den 17. og 18. desember. Kurset, som den andre dagen hadde besøk av en klasse fra Asker videregående skole, fikk meget gode evalueringer. Alle de unge sa at de gjerne ville lære mer om temaet. Kurset er finansiert av Utlendingsdirektoratet. Les mer om Menneskerettighetsakademiets kurs for asylsøkere.

Et tjuetalls lærere fra Kaliningrad og Ninsji Novgorod skal fra og med onsdag 21. august til og med søndag 25. august delta på et “trainer-for trainer” kurs i Moskva. Menneskerettighetsakademiet organiserer kurset i samarbeid med sin russiske partnerorganisasjon Youth Centre for Human Rights and Legal Culture. De rundt 20 deltakerne har tidligere gjennomført to fem-dagers kurs i flerkulturell forståelse og menneskerettigheter og fått opplæring i hvordan de selv kan undervise i temaene for egne elever på en god og aktiv måte. Akademiets representanter i Moskva er Gunn Bjørnsen og Lillian Hjorth. Les mer om akademiets arbeid med lærere i Russland.

Siste nytt