I 2013 organiserte Menneskerettighetsakademiet seks to-dagers kurs i menneskerettigheter for nær 170 enslige mindreårige asylsøkere. Kursene har vært et samarbeid med Hvalstad transittmottak og Sunndal asylsøkermottak og finansiert av Utlendingsdirektoratet. Ungdommenes skriftlige tilbakemeldinger viser at de har vært svært fornøyde med kurset og at de gjerne vil lære mer om menneskerettigheter. – Responsen viser at kursene er viktige, sier prosjektkoordinator Marianne Holden i en kommentar. – Med problematiske livs- og flukterfaringer kan ventesituasjonen på mottakene være en utfordring. Kunnskap om menneskerettigheter er en positiv aktivitet som gir viktig og relevant kompetanse. Les mer om våre kurs for asylsøkere i Norge. 

Det ble en innholdsrik og spennende Internasjonal dag på Stavanger katedralskole den 27. februar, da Menneskerettighetsakademiet  var ansvarlig for undervisningen. Rundt hundre elever deltok på det varierte heldagsopplegget som besto av foredrag og diskusjon om menneskerettigheter, gruppearbeid, dokumentarfilm fra Balkan, pantomime og menneskerettighetsquiz. Dette var andre gang akademiet var i Stavanger for å organisere Internasjonal dag.

Menneskerettighetsakademiet ved Lillian Hjorth holdt foredrag og ledet gruppearbeid på de to samlingene som Aktive Fredsreiser holdt for sine reiseledere i juni og august. Virksomheten har i flere år satset betydelig på menneskerettighetsopplæring slik at reiseledere kan formidle emnet på en god måte når de leder turene med skoleungdom til de tidligere nazistiske konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen.  

Les også kronikken "Bussene skal ikke parkeres!" av Helga Arntzen, Aktive Fredsreiser og Lillian Hjorth, MR-akademiet

Dette var temaet som Eugenia Khoroltseva (bildet) og Lillian Hjorth underviste i på Høyskolen i Buskerud, avd. Drammen. Gjennom foredrag, flere øvelser, film og ikke minst diskusjoner og samtale fikk studentene innsikt i hvordan undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering i bred forstand kan bidra til å forebygge konflikter og skape fred.  

Bildet: Khoroltseva forklarer at tsjetsjenere og nordkaukasere blir oppfattet som "de andre" i dagens Russland

Menneskerettighetsakademiet hadde kurs på Raftohuset i Bergen 13. desember. Lillian Hjorth holdt foredrag om undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering som et fagområde i sterk vekst nasjonalt og internasjonalt. Deretter lot deltakerne seg lede gjennom flere øvelser.

- Inspirerende og svært nyttig! var ivrige kommentarer etter endt kurs. Den positive vinklingen til problematikken ble også poengtert. Deltakerne arbeider til daglig på grunn- og videregående skoler i Bergen, samt  i voksenopplæringen.

Siste nytt