Fra og med 4. til 8. november kurses 25 lærere i Kaliningrad, Russland, i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og deltakende pedagogikk. Kurset er et samarbeid mellom den russiske organisasjonen Youth Center for Human Rights and Legal Culture (Moskva) og Menneskerettighets-akademiet (MRA), og støttet av Menneskerettighetsombudet i regionen. Kursledere er Eugenia Khoroltseva (MRA) og Vsevolod Lukhovitsky (Youth Center). I tillegg har lærere, som har deltatt på tidligere kurs i regi av organisasjonene, ansvar for deler av undervisningen. På bildet er en av lærerne i aksjon. Program

Den 9. november fikk rettslære-elevene på Fagerborg videregående skole faglig påfyll om menneskerettigheter, da daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth var på besøk. Hjorth fortalte om, og viste bilder fra, den spennende prosessen der statene i FN forhandlet seg frem til Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948). Også FNs system for å fremme og beskytte menneskerettighetene ble redegjort for. Elevene var svært ivrige og stilte mange spørsmål om tortur, dødsstraff og religion, men ikke minst hvorfor det er så stor avstand mellom de vakre ordene i konvensjonene og virkelighetens praksis.

 - Jeg valgte å prioritere dette kurset fremfor annet kurs - og angrer ikke på det i ettertid! skrev Elisabeth Sørdal, lærer på Sjøvegan videregående skole, i sin evaluering etter kurset "Menneske-rettigheter i Europa" 11. og 12. november for lærere i Tromsø. Også de andre deltakerne var fornøyde og ga i gjennomsnitt karakteren 4,8 (på en skala der 5 er best). Lærerne ga uttrykk for at de likte kursopplegget som var en blanding av foredrag, gruppearbeid, refleksjoner og øvelser. De understreket  nytten av å lære undervisningsmetoder som er direkte overførbare til egne klasserom. Tilsvarende kurs foregikk i Oslo i månedsskiftet september/oktober og neste kurs går av stabelen i Trondheim 2. og 3. desember. Kursene er støttet av Utenriksdepartementet. Kursledere er Lars Petter Soltvedt og Lillian Hjorth. Informasjon og påmelding (noen få ledige plasser i Trondheim)  

26 studenter og lærere på Tsjernahovsk pedagogiske høgskole utenfor Kaliningrad, Russland, deltok på et kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse fra 15. til 18. november. Kurset ble organisert av Menneskerettighetsakademiet (MRA) i samarbeid med Youth Center for Human Rights and Legal Culture. Kursledere var Eugenia Khoroltseva (MRA) og Vsevolod Lukhovitsky. Som fremtidige lærere og sosialarbeidere er kunnskap om det internasjonale menneskerettighetssystemet vesentlig for studentene og de ga uttrykk for at kurset var meget nyttig. Studentene fremhevet kunnskap om Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, FN-systemet, barns rettigheter og det sivile samfunn, som særlig viktige temaer. Program

Så var det tredje og siste to-dagers kurset for  samfunnsfaglærere i videregående skoler vel overstått. Etter kurs i Oslo/Akershus og Tromsø tidligere i høst, gikk kurset i Trondheim av stabelen  2. og 3. desember. Bakgrunnen for at akademiet har utviklet kurstilbudet er at flere undersøkelser de seneste årene har vist at lærerne ønsker mer og bedre kunnskap om menneskerettigheter, inkludert pedagogisk kompetanse. Lærernes kunnskapsbehov er ikke blitt mindre etter at det nye faget Politikk og menneskerettigheter ble innført iden videregående skole fra høsten 2007. Kursene, som er gjennomført med støtte av Utenriksdepartementet,  har både hatt fokus på FN-systemet og systemet for å beskytte og fremme menneskerettighetene i Europa med Europarådet, Den europeiske menneskerettighets-konvensjonen og domstolen i Strasbourg som sentrale virkemidler. Evalueringene fra de mer enn 60 lærerne som har blitt kurset, har vært svært gode.Informasjon

Siste nytt