Lørdag 11. desember fikk studentene på menneskerettighetsstudiet i Drammen, en leksjon om menneskerettighetsforkjemperen Henrik Wergeland. I de 38 årene denne kjente norske dikteren levde, fra 1808 til 1845, gjorde han seg bemerket på usedvanlig mange områder. I tillegg til å være en produktiv dikter, var han en folkeopplyser og samfunnsreformator som fikk stor innflytelse på utviklingen av Norge. Og det var nettopp aktivisten Wergeland som ble presentert for studentene av daglig leder Lillian Hjorth. Henrik Wergeland var en uvanlig energisk, kontroversiell og utrettelig forkjemper for menneskeverdet - og en av Norges første menneskerettighetsforkjempere. Han var et barn av sin tid, men også et barn forut for sin tid. Etter å ha plassert Wergeland inn i sin samtids Europa og Norge, og presentert hans spennende og rike liv, søkte Hjorth å svare på utfordringen: Hva ville Wergeland sagt i dag? Foredragstilbudet om Henrik Wergeland  Om Menneskerettighetsstudiet på Høgskolen i Buskerud (Papirbredden Drammen)

Vel tjue ansatte i Sloreåsen og Halleragbakken barnehager i bydel Søndre Norstrand i Oslo fikk en inspirerende start på det nye året da Menneskerettighetsakademiet (MRA) sto for en fire-timers workshop i flerkulturell forståelse mandag 3. januar. Ledelsen i barnehagene ønsket workshopen som en del av årets første planleggingsdag for å sikre de ansatte aktuelt faglig påfyll. Opplegget var variert lagt opp. Det hele startet med en spennende refleksjon omkring kultur, før øvelser om gruppedannelse og identitet med etterfølgende diskusjon om stereotypier og fordommer, storsamfunn og minoriteter fikk sin plass. Også foredraget Det norske mangfold før og nå, med fakta og dokumentariske bilder ble det tid til, samt en dialogøvelse til ettertanke. Tematikken fenget og responsen fra deltakerne var svært gode. Det er tydelig at flerkulturelle gleder og utfordringer er en del av de ansattes barnehagehverdag. Det var fjerde gang MRA holdt workshop for barnehageansatte i Oslo. Om tilbudet

Menneskerettighetsakademiet (MRA) gjennomførte en tre-timers workshop 9. februar på politihøgskolen i Oslo som et ledd i etterutdanningskurset  “Konflikthåndtering i flerkulturelle omgivelser”. Gjennom gruppearbeid, foredrag og diskusjoner fikk de vel 20 politiutdannede reflektert rundt konflikter som muligheter og faktorer som sikrer god kommunikasjon. Også utfordringer i politiets arbeid som kan knyttes til "kultur" og det flerkulturelle samfunn ble diskutert. Kapittelet om konflikthåndtering i boken Bygg broer, ikke murer, skrevet av Lillian Hjorth, daglig leder i MRA, og Enver Djuliman, undervisningsleder i Helsingforskomiteen, er på pensum på etterutdanningskurset.

– Det ble et godt og svært viktig kurs, sa Lillian Hjorth, daglig leder i Menneskerettighets-akademiet etter hjemkomsten fra Kaliningrad der hun fra 21. til 25. mars, sammen med Jan Ytrehorn, leder for Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda, har kurset russiske journaliststudenter i menneske-rettigheter, flerkulturell forståelse og etikk i journalistikken. – Fordi journalister setter utfordringer og problemer på den offentlige dagsorden spiller de en vesentlig rolle i alle samfunn. Derfor er det spesielt viktig at denne gruppen har kunnskap om menneskerettigheter og et bevisst forhold til sin egen rolle som fellesskapets "vaktbikkje". Studentene ga kurset toppkarakterer i sine evalueringer.PROGRAM  BILDER

fra 25. til og med 29. mars organiserer Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Youth Center for Human Rights and Legal Culture (YCHRLC), et kurs i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og deltakende pedagogikk for russiske samfunnsfag- og historielærere. Dette er det andre fem-dagers kurset som lærerne deltar på i regi av organisasjonene og det er økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som står på programmet. Det første kurset tok for seg sivile og politiske rettigheter. Formålet med aktivitetene er at lærerne skal få kunnskap om menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og deltakende metodikk slik at de selv kan undervise i emnene for elever på egne skoler. Det er representanter fra YCHRLC samt lærere som har deltatt på tidligere kurs, som er ansvarlige for undervisningen.

Siste nytt