– Dette var noe helt nytt for oss, noe som vi vil lære bort videre til de som ikke vet noe om menneskerettigheter. Disse ordene kom fra en somalisk jente som denne uken deltok på et todagers kurs for enslige mindreårige asylsøkere på Hvalstad ankomst og transittmottak. De 38 ungdommene fra Somalia, Irak og Afghanistan deltok på kurset i regi av Menneskerettighetsakademiet. Les Marianne Holdens artikkel fra kurset

For andre gang deltok flyktningungdom sammen med norsk ungdom på et flere dagers menneskerettighetskurs på Sjøvegan i Troms. Det ble minnerike dager både for de 30 deltakerne og kursholderne! Tiltaket var et samarbeid med Sjøvegan videregående skole, Sjøvegan mottak for asylsøkere, Redd Barna og støttet av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering. Les artikkel fra kurset  Brosjyre   Program

Totalt 21 jusstudenter fra Tsjernahovsk pedagogiske høyskole deltok i forrige uke på et tre-dagers kurs om menneskerettigheter. Studentene som går tredje termin fikk besøk av Vsevolod Luhovitski fra Menneskerettighetsakademiets samarbeidsorganisasjon i Moskva, Youth Center for Human Rights and Legal Culture. Studentene fikk muligheten til å fordype seg i lovgivning og internasjonal lovgivning sett i et menneskerettslig perspektiv. På en av forelesningene deltok også en lærer fra straffesaker. Det er andre gangen partnerne har kurs for skolens studenter.

"Jeg føler meg heldig som fikk være med”, var bare én av de mange gode tilbakemeldingene etter to-dagers kursene som Menneskeretttighetsakademiet har organisert for lærere i videregående skoler i Østfold 10. og 11. november og i Bergen den 17 og 18.november. Kursets innhold er en generell innføring i menneskerettigheter, men har et særlig fokus på det europeiske systemet. 1. og 2. desember er det lærere i Stavanger som skal kurses. Om kurstilbudet 

1. og 2. desember organiserte Menneskerettighetsakademiet kurset "Menneskerettigheter i Europa" for lærere i videregående skoler i Stavanger. Målsetting med kurset er å formidle kunnskap om de internasjonale menneskerettighetene, men med et særlig fokus på det europeiske systemet. I likhet med kursene som akademiet organiserte i Østfold og Bergen tidligere i høst, var lærernes tilbake-meldinger i Stavanger også svært positive. Om kurstilbudet

Siste nytt