I 2011 mottok Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Redd Barna, midler fra ExtraStiftelsen Helse- og rehabilitering for å organisere to fem-dagers kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for asyl- og flyktningungdom sammen med norsk ungdom. Kursene ble organisert på Sjøvegan i Troms i juni og september med Sjøvegan statlige mottak for asylsøkere og Sjøvegan videregående skole som partnere. I sluttrapporten redegjøres det for organiseringen av prosjektet og gjennomføringen av kurset, inkluderte ungdommenes egne tilbakemeldinger. Partene er godt fornøyd med prosjektet og mener at målsettingene er oppnådd.


Vel tyve elever fra Sandnes videregående skole besøkte Oslo i forrige uke. I tillegg til å besøke UD, Stortinget, Nobels Fredsenter og Kirkens Nødhjelp,  deltok ungdommene fredag 17. februar på et to-timers undervisningsopplegg opplegg i regi av Menneskerettighetsakademiet. Den korte workshopen inneholdt to øvelser om identitet og gruppedannelse, der de unge selv deltok ute på gulvet, samt en plenumsdiskusjon om flerkulturell forståelse i det norske samfunnet. To spennende timer med engasjerte ungdommer!


Mer enn 50 enslige mindreårige asylsøkere på transittmottakene på Hvalstad i Asker og Mysebu på Mysen deltok på to-dagers menneskerettighetskurs i februar. Kurset på Hvalstad foregikk den 15. og 16, mens kurset på Mysebu skjedde 23. og 24. februar. Kursene, som var en blanding av foredrag, gruppearbeid og diskusjoner, ble svært godt mottatt av ungdommene. De færreste hadde hørt om menneskerettigheter fra før, og alle ønsket å lære mer. Uansett om ungdommene kommer til å bli i Norge, eller de må returnere til sine opprinnelsesland er menneskerettigheter og demokrati viktig kompetanse å ha med seg i bagasjen!  

Den 29. februar organiserte NRK en workshop for 40 av sine ledere om sin flerkulturelle satsning. Gunn Bjørnsen, doktor-gradsstipendiat på Høgskolen i Volda og styreleder i Menneske-rettighetsakademiet,  innledet om sin avhandling om journalistikk i det flerkulturelle Norge med NRK som case. Workshopen fant sted på Grønland i Oslo og det var første gang NRK samlet sine ledere på tvers av organisasjonen for å sette den flerkulturelle dekningen på dagsorden. – Workshopen er et uttrykk for at NRK nå tar på alvor at lytter- og seergruppen endrer seg i takt med befolkningssammensetningen, sier Bjørnsen.

Rundt 20 journaliststudenter deltok på fem-dagerskurset i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse som ble organisert i Kaliningrad, Russland fra 19 til og med 23 mars. Kurset er det fjerde som Menneskerettighetsakademiet har organisert for i samarbeid med Kant-Universitetet i Kaliningrad. Fem intense dager bestående av foredrag, øvelser og mye diskusjon, ble tatt godt imot av studentene som mente at kurstiltaket var svært lærerikt. En av dagene var Menneskerettighetsombudet i Kaliningrad Vladimir Nikitin på besøk og holdt et foredrag om situasjonen for menneskerettigheter i regionen. Tiltaket var et samarbeid Avdeling for mediefag ved Høyskolen i Volda, Kant-universitetet og støttet av Menneskerettighetsombudet. Kursledere i Kaliningrad var Svein Brurås, førsteamanuensis ved Høyskolen i Volda og Lillian Hjort, daglig leder ved Menneskerettighetsakademiet.

Siste nytt