Har verden blitt bedre å leve i etter 1948?

mar 06, 2009

"I 2008 var det 60-årsjubileum for FNs Menneskerettighetserklæring. Men er det noe å feire - denne erklæringen som var en konsekvens av de grusomheter som 2. verdenskrig medførte? Har jord-kloden blitt et bedre sted å leve siden 1948?" Slik innleder Jan G. Langfeldt sin artikkel der han reflekterer omkring menneskerettighetene og studiesirkelen som han deltok på i anledning 60-årsjubileet. Det var Oslo fylkeslag av Human-Etisk Forbund tok som tok initiativet til kurset som Menneskerettighetsakademiet ledet og som gikk over 4 kvelder høsten 2008. Les Langfeldts tanker om Verdenserklæringen, utviklingen etter 1948 og kurset som han mener bør organiseres flere ganger. Les artikkelen i Humanus 1/2009  (s. 4)

Siste nytt