FNs Erklæring om menneskerettighetsundervisning

mar 05, 2009

I forbindelse med møtet i FNs Menneskerettighetsråd (2. -27. mars) har en rekke frivillige organisasjoner (NGOer) verden over gått sammen om et felles innspill til rådets arbeid om å utarbeide et utkast til en Erklæring om menneskerettighetsundervisning. De siste femten årene har det vært et økende fokus på menneskerettighetsundervisningens potensial for å fremme respekt for menneskeverdet, menneskerettighetene og demokratiske fellesverdier. Både EU, Europarådet og FN har utviklet politikk på området. 1994 - 2004 var FNs tiår for slik undervisning og i 2005 fulgte organisasjonen opp med et "World Program for Human Rights Education" der statene anmodes om å styrke denne type opplæring i skolene og samfunnet forøvrig. 2009 er FNs internasjonale år for denne type undervisning og nå er altså en egen erklæring på trappene. Les innspillet fra NGOene. Les ogsåMenneskerettighetsakademiets kommentarer til Menneskerettighetsrådets komité som arbeider med saken. Relevante FN-dokumenter kan leses her

Siste nytt