Møtes for første gang

feb 25, 2009

Da FN konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter trådte i kraft i fjor, fikk mer enn en halv milliard mennesker verden over et bedre vern. Så mange er det nemlig som lever med funksjons-hemninger. Gruppen er sårbar og mange blir diskriminert og lever under uverdige forhold. For å overvåke hvordan statene realiserer sine konvensjonsforpliktelser, har FN nedsatt en komité med 12 internasjonale eksperter. 23. til 27. februar møtes disse for første gang i Geneve. Assisterende høykommissær for menneskerettigheter Kyung-wha Kang uttalte dette ved møtets åpning: "As you commence your work, the hope of all persons with disabilities around the world takes a huge leap forward. This beginning of the practical application of the Convention in the lives of persons with disabilities is a historic milestone in the journey towards achieving all human rights for all”. Les om saken på FNs hjemmeside  NORSK KANDIDAT: I november skal en ny spesialrapportør for konvensjonen for funksjonshemmede utnevnes. Norske myndigheter har bestemt å støtte kandidaturet til Ann-Marit Sæbønes, bla. tidligere leder i funksjonshemmedes fellesforbund (FFO). 

Siste nytt