Humanisme i et menneskerettighetsperspektiv

mar 22, 2010

Daglig leder Lillian Hjorth var invitert til Ålesund 19.mars for å holde et to-timers  foredrag for årsmøtet i Møre og Romsdal fylkeslag av Human-Etisk forbund. "Humanisme i et menneskerettighets-perspektiv" var tittelen på presentasjonen som identifiserte felles verdier ved humanismen og menneske-rettighetene, men som særlig fokuserte på tros- og livssynsfrihet. Hvilke friheter og rettigheter er beskyttet; hvilke utfordringer er knyttet til tros- og livssynsfriheten i dagens flerkulturelle samfunn; og hvordan bør disse håndteres? Når kan staten gripe inn? Tilhørerne hadde mange spørsmål og kommentarer og blant temaer som ble debattert var både minaretforbud, antisemittisme, hijab-bruk og Mohammad-tegninger. En interessant dag!

Siste nytt