Årbok om menneskerettigheter i Norge 2010

jul 07, 2011

Politiets bruk av glattcelle, tvangsmessig behandling innen psykisk helsevern samt uavklarte rettigheter for personer uten lovlig opphold, er bare noen av problemområdene som Norsk Senter for menneskerettigheter peker på i sin årbok om Norge 2010. Boken gir en oversikt over utviklingen innen menneskerettighetsvernet i Norge og trekker frem utfordringer. Menneskerettighetsakademiet anbefaler årboken som kan lastes ned fra Senterets hjemmesider.  

Siste nytt