- Selvsensur er vårt største problem

mai 26, 2011

Russiske medier prioriterer underholdningsjournalistikk framfor kritiske saker om korrupsjon og politiets arbeidsmetoder går det frem av en artikkel i Journalen, der fokuset blir satt på ytringsfriheten i Russland. - På tross av at vi har fått en klar lov mot sensur i lovverket, forekommer sensur på flere ulike måter i Russland i dag, forteller Nadezhda Azghikhina, som er leder for de russiske journalistenes fag-forening (RUJ) Eugenia Khoroltseva, prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet sier i artikkelen at russiske journalister kan bli utsatt for vold og sabotasje. - Korrupsjonssaker er absolutt farlige å begynne å grave i. Les hele saken   

Siste nytt