- Viktig kurs for journaliststudenter

mar 28, 2011

– Det ble et godt og svært viktig kurs, sa Lillian Hjorth, daglig leder i Menneskerettighets-akademiet etter hjemkomsten fra Kaliningrad der hun fra 21. til 25. mars, sammen med Jan Ytrehorn, leder for Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda, har kurset russiske journaliststudenter i menneske-rettigheter, flerkulturell forståelse og etikk i journalistikken. – Fordi journalister setter utfordringer og problemer på den offentlige dagsorden spiller de en vesentlig rolle i alle samfunn. Derfor er det spesielt viktig at denne gruppen har kunnskap om menneskerettigheter og et bevisst forhold til sin egen rolle som fellesskapets "vaktbikkje". Studentene ga kurset toppkarakterer i sine evalueringer.PROGRAM  BILDER

Siste nytt