Skotske lærere i Norge

mar 10, 2011

Tolv skotske lærere besøkte Norge 9. til 11. mars for å bli kjent med menneske-rettighetsundervisning i norsk skole og norske aktører på feltet. Wergelandsenteret, som var vertskap for skottene, hadde bedt Amnesty International og Menneskerettighetsakademiet (MRA) om å fortelle om sin virksomhet. MRAs representanter orienterte spesielt om kurs for lærere i videregående skoler samt fem-dagers kurs for asylsøkere og norsk ungdom. I tillegg ble Russlandsatsningen med vekt på opplæring av russiske lærere, presentert. Skottene fikk erfare deltakende metoder ved å delta i gruppearbeid der målet var å analysere menneskerettighetssituasjonen i eget land. I tillegg til møter med Amnesty og MRA, besøkte skottene Utdanningsdirektoratet, Holocaustsenteret og Hauketo ungdomsskole.

Siste nytt