Russiske journaliststudenter til Oslo og Volda

jan 03, 2011

Menneskerettighetsakademiet får besøk av syv studenter og dekanen ved journalistfakultetet i Kaliningrad, Russland fra 31. januar til og med 4. februar. Studentene har tidligere deltatt på fem-dagers kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse som akademiet, i samarbeid med Avdeling for mediefag på Høgskolen i Volda, har organisert i Kaliningrad. Etter to dager i Oslo, der delegasjonen blant annet skal besøke Norsk journalistlag og Nobels fredssenter, reiser russerne sammen med Menneske-rettighetsakademiets representanter til Volda for å gjennomføre en workshop i menneskerettigheter, der også norske journaliststudenter blir med. Russernes Norgesbesøk avsluttes med aktiv deltakelse på det årlige ytringsfrihetsseminaret på Høgskolen i Voldasom i år går av stabelen 3. og 4. februar. Bildet: Fra kurs i Kaliningrad mars 2010

Siste nytt