Foredrag som inspirerer

okt 17, 2011

Mandag fikk 3.klassingene i rettslære på Fagerborg videregående skole i Oslo, en litt annerledes forelesning. På besøk var daglig leder i Menneskerettighetsakademiet, Lillian Hjorth for å gi en innføring i menneskerettigheter.

I løpet av to timer fikk de 22 ungdommene blant annet høre om menneskerettighetene sett i et historisk perspektiv. Hvordan FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble utarbeidet og hvordan organisasjonen senere har utviklet menneskerettighetskonvensjoner som er juridisk bindende for statene, sto på dagsorden. Konkrete eksempler fra Norge og verden ble presentert, likeledes fakta om landenes oppslutning om menneskerettighetene. Elevene stilte mange spørsmål: Hva med stater som bryter rettighetene, finnes noen sanksjonsmuligheter?

Axel Woxholth og Stian Kavli var inspirerte etter forelesningen.

 

- Dette var utrolig interessant, det ga oss en bedre forståelse av verdenssamfunnet, sa de to etter foredraget.  Kavli og Woxholth mener akkurat dette budskapet er viktig å få frem til ungdom for å forhindre fremmedfrykt, og understreker at det var inspirerende med besøk utenfra.

-Veldig viktig med eksterne foredragsholdere som har bredere kunnskap på dette feltet enn lærerne. Dette er en ressurs som alle elever burde få.

Vil anbefale til andre skoler

Det er andre gangen rettslærer Sverre Bjørnstad inviterer akademiet til Fagerborg videregående skole.

-Foredraget gir en dybde på detaljene rundt menneskerettighetene og hvordan de ble til. Det ville tatt for lang tid for meg selv å sette meg inn i, sier Bjørnstad.

Læreren mener det er viktig at elevene får et helhetlig bilde av menneskerettighetene og FN.

-Er dette noe du vil anbefale til andre skoler?

-Ja, absolutt fordi det er et foredrag som aktiverer elevene. Det gir også et litt annet syn på menneskerettighetene, forteller Bjørnstad.

Kunnskapsrike elever

Daglig leder i Menneskerettighetsakademiet, Lillian Hjorth, tror det kan være en fordel at hun har en annen kompetanse enn lærerne.

-Som menneskerettighetsorganisasjon og aktivister har vi en annen tilnærming enn lærerne. Vi har kunnskap fra bakken, men også lang erfaring med undervisning. Vi bruker dokumentariske bilder, dialog og elevens egen kunnskap fordi det vet vi funker, sier Hjorth.

Hun legger til at elevene på Fagerborg kom med flere spennende innspill.

-Dette var en veldig fin gruppe som kunne masse og var interesserte. Det er veldig inspirerende for oss, forteller den daglige lederen som håper at hun klarte å motivere noen av elevene i rettslæreklassen.

 Axel Woxholth og Stian Kavli er enige om at denne forelesningen har gjort inntrykk.

-Dette kommer vi til å diskutere videre. Vi som er unge i Norge har en mulighet til å gjøre en endring, vi lever i et land hvor våre rettigheter eksisterer. Vi har et ansvar til å gjøre noe med det vi har lært, avslutter de.

Siste nytt