Internasjonal dag på Stavanger katedralskole

nov 15, 2012

Mer enn 100 elever fikk lære om menneskerettigheter, da skolen hadde invitert Menneskerettighetsakademiet til å organisere en heldags workshop 14. november. Aktivitetene besto av foredrag med bilder, gruppearbeid, menneskerettighetsquiz og ti veldig flotte pantomimeskjetsjer om brudd på menneskerettighetene som elevene selv sto for. En flott dag med mye god læring! Vi kommer gjerne igjen!

Siste nytt