Bra kurs på Sjøvegan!

okt 29, 2012

Det ble meningsfulle dager for de 22 flyktning- og norske ungdommene som deltok på kurset 22. til 25 oktober. I sine evalueringer skrev de: - Det viktigste jeg lærte var at alle har rett til liv og å respektere hverandre. - Jeg føler jeg har lært mye om meg selv og andre, noe som har gitt meg et nytt perspektiv. Man lærer at det ikke er så store ulikheter mellom oss som man lett kan tro. - Det viktigste jeg lærte var hvor mye det har å si at vi deler hverandre inn i grupper. Både på godt og vondt. Kurset er et samarbeid med Redd Barna, Sjøvegan videregående skole, Sjøvegan statlige mottak for asylsøkere, Salangen kommune og finansiert av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Siste nytt