Menneskerettighetsundervisning i støpeskjeen

jan 20, 2012

Det noen frykter er opplæring i egoisme og krav-mentalitet, mener FN kan bli et av de viktigste redskapene for å utvikle demokrati og fred. Les Lillian Hjorths menneskerettighetsspalte i Fri Tanke 1/2012.

Siste nytt