Det var 25 ivrige samfunnsfagelever på Bleiker videregående skole som mandag 24. november fikk besøk av Menneskerettighetsakademiet. Mange av ungdommene hadde mye kunnskap om  andre verdenskrig som startpunktet for de internasjonale menneskerettighetsystemet, men visste ikke så mye om forpliktelsene som statene påtar seg når de underskriver de  internasjonale avtalene. Det at et overveldende antall av verdens stater faktisk har forpllktet seg overrasket mange av de unge. Elevene fikk også presentert en rekke dokumentariske fotografier med tilhørende spørsmål om verden før og nå: Hvor mange barn blir født hver dag? Hvor utviklet  de første store sivilisasjonene seg? Hva var Galileo Galelei kjent for? Når fløy det første flyet? Når ble Verdenserklringen om menneskerettighetene vedtatt? Hvem ble valgt til president etter å ha sitttet 27 år i fengsel? Hvor mange av barna i utviklingslandene går på skolen? Svarene viste at verden går fremover på mange måter og at menneskerettighetene er en del av en denne utviklingen. Menneskerettighetsakademiet er invitert tilbake til Bleiker før jul, da for å undervise en ny gruppe elever. Vi gleder oss! Les mer om Menneskerettighetsakademiets skolebesøk. 

Tirsdag 7. oktober og torsdag 9. oktober var Menneskerettighetsakademiet på besøk hos Ås videregående skole. I løpet av de to dagene holdt Marianne Holden og Evgeniya Khoroltseva workshop i menneskerettigheter for 30 engasjerte elever fra første klasse på Ås videregående, og 30 studenter fra Belgia.

Temaet for workshopen var tilblivelsen av den universelle verdenserklæringen om menneskerettigheter og de ulike gjennomføringsmekanismene som finnes i dagens internasjonale menneskerettighetssystem. Workshopen ble krydret med spennende diskusjoner og kreative oppgaver!

Ta kontakt om du eller din skole ønsker besøk av Menneskerettighetsakademiet. Les mer her: Skolebesøk

Her er flere bilder fra workshopen. Bildene er tatt av James Graham Ryan, lærer på Ås videregående skole.

 

 

 

Mandag fikk 3.klassingene i rettslære på Fagerborg videregående skole i Oslo, en litt annerledes forelesning. På besøk var daglig leder i Menneskerettighetsakademiet, Lillian Hjorth for å gi en innføring i menneskerettigheter.

I løpet av to timer fikk de 22 ungdommene blant annet høre om menneskerettighetene sett i et historisk perspektiv. Hvordan FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble utarbeidet og hvordan organisasjonen senere har utviklet menneskerettighetskonvensjoner som er juridisk bindende for statene, sto på dagsorden. Konkrete eksempler fra Norge og verden ble presentert, likeledes fakta om landenes oppslutning om menneskerettighetene. Elevene stilte mange spørsmål: Hva med stater som bryter rettighetene, finnes noen sanksjonsmuligheter?

Axel Woxholth og Stian Kavli var inspirerte etter forelesningen.

 

- Dette var utrolig interessant, det ga oss en bedre forståelse av verdenssamfunnet, sa de to etter foredraget.  Kavli og Woxholth mener akkurat dette budskapet er viktig å få frem til ungdom for å forhindre fremmedfrykt, og understreker at det var inspirerende med besøk utenfra.

-Veldig viktig med eksterne foredragsholdere som har bredere kunnskap på dette feltet enn lærerne. Dette er en ressurs som alle elever burde få.

Vil anbefale til andre skoler

Det er andre gangen rettslærer Sverre Bjørnstad inviterer akademiet til Fagerborg videregående skole.

-Foredraget gir en dybde på detaljene rundt menneskerettighetene og hvordan de ble til. Det ville tatt for lang tid for meg selv å sette meg inn i, sier Bjørnstad.

Læreren mener det er viktig at elevene får et helhetlig bilde av menneskerettighetene og FN.

-Er dette noe du vil anbefale til andre skoler?

-Ja, absolutt fordi det er et foredrag som aktiverer elevene. Det gir også et litt annet syn på menneskerettighetene, forteller Bjørnstad.

Kunnskapsrike elever

Daglig leder i Menneskerettighetsakademiet, Lillian Hjorth, tror det kan være en fordel at hun har en annen kompetanse enn lærerne.

-Som menneskerettighetsorganisasjon og aktivister har vi en annen tilnærming enn lærerne. Vi har kunnskap fra bakken, men også lang erfaring med undervisning. Vi bruker dokumentariske bilder, dialog og elevens egen kunnskap fordi det vet vi funker, sier Hjorth.

Hun legger til at elevene på Fagerborg kom med flere spennende innspill.

-Dette var en veldig fin gruppe som kunne masse og var interesserte. Det er veldig inspirerende for oss, forteller den daglige lederen som håper at hun klarte å motivere noen av elevene i rettslæreklassen.

 Axel Woxholth og Stian Kavli er enige om at denne forelesningen har gjort inntrykk.

-Dette kommer vi til å diskutere videre. Vi som er unge i Norge har en mulighet til å gjøre en endring, vi lever i et land hvor våre rettigheter eksisterer. Vi har et ansvar til å gjøre noe med det vi har lært, avslutter de.

Rundt tretti elever på Fagerborg videregående skole lærte om Verdenserklæringen om menneskerettighetene og hvilke mekanismer som finnes i FN for å beskytte menneskerettighetene, da Menneskerettighetsakademiet den 6. mars var invitert til skolen for å holde foredrag. Elevene som fikk glede av dobbelttimen, var rettslæreelevene, samt elever som har faget politikk og menneskerettigheter. Ungdommene var svært interesserte og stilte mange spørsmål. En bra dag! Det var tredje gang akademiet var invitert til skolen for å gjennomføre dette undervisningsopplegget. 

Les på skolens egen hjemmeside

Nygård skole er en av landets største, og flesteparten av de 1700 elevene er minoritetsspråklige. 26. februar skal Menneskerettighetsakademiet ved Lillian Hjorth kurse 35 av skolens lærere. Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering ligger som "en paraply" over det meste av hva Nygård skole driver med og kulturforståelse er ett av områdene der lærerne ønsker kompetanseheving. I tillegg til foredrag vil Hjorth presentere og lede flere aktiviteter som fokuserer på viktige sider ved menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hensikten er at lærerne selv skal bruke øvelsene i ettertid. 

Siste nytt