Flere kurs for unge asylsøkere

mai 03, 2013

– Det å gi unge asylsøkere kunnskap om demokrati og menneskerettigheter er noe av det viktigste vi gjør! sier daglig leder Lillian Hjorth i forbindelse med at stiftelsen også i år skal organisere en rekke kurs på asylmottak i Norge.  – I tillegg til kunnskapen er det et mål at de unge utvikler positive holdninger basert på likeverd, toleranse og respekt for andre. Vi tror også at de aktive pedagogiske metodene bidrar til mestring og økt selvtillit. Siden 2008 har nær syv hundre unge asylsøkere fått flere dagers menneskerettighetsopplæring i regi av akademiet. Det er Utlendingsdirektoratet som finansierer to-dagers kursene som i år skal skje på mottakene på Hvalstad og Sunndal. Det skal også arrangeres egne kurs for asylsøkerjenter. Disse tre-dagers kursene er et samarbeid med Redd Barna og finansiert av Holst legat.

Siste nytt