Kurs for reiseledere i Aktive Fredsreiser

aug 16, 2013

Det var stort engasjement blant de femti reiselederne fra Aktive Fredsreiser som deltok på tre-timers kurset i menneskerettigheter i regi av Menneskerettighetsakademiet (MRA) fredag 16. august. Hvert år er det tusenvis av norske skoleelever som reiser med til konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen og en av reiseledernes viktigste oppgaver er å formidle kunnskap og verdier om menneskerettigheter. MRA og Aktive Fredsreiser har samarbeidet i mange år og MRA har utarbeidet en menneskerettighetsmanual og holdt flere kurs for reiselederne. De mange spørsmålene og kommentarene tydet på at reiselederne satte stor pris på det faglige påfyllet. En bra dag! 

Siste nytt