De lengeventende asylbarna

jan 15, 2013

Menneskerettighetsakademiet støtter den nasjonale markeringen for de lengeventende asylbarna. Lørdag 12. januar demonstrerte tusenvis av tusenvis av mennesker over hele landet i protest mot myndighetenes behandling av asylbarn med langvarig og nær tilknytning til Norge. Mer enn 500 “papirløse” barn lever i dag med stor usikkerhet, fordi de ikke vet om de får bli her i landet eller ikke. I vurderingen av disse barnas videre skjebne, kan ikke innvandringspolitiske hensyn trumfe over FNs barnekonvensjon og hensynet til barnets beste. Les også artikkelensom Lillian Hjorth har skrevet om saken i Fri Tanke 3/2012(s 64-66).

Siste nytt