Kurs for asylsøkerjenter på Sjøvegan

sep 30, 2013

27 usedvanlig ivrige unge asylsøkerkvinner fra Somalia og Nigeria deltok på kurset som Menneskerettighetsakademiet organiserte på Sjøvegan fra 30. september til og med 2. oktober. Det var tydelig at temaet om kvinners rettigheter engasjerte. Jentene fortalte om erfaringer fra egne hjemland og delte meninger om hvordan det er å være jente og kvinne i verden. Kurset var et samarbeid mellom Sjøvegan statlige mottak for asylsøkere, Redd Barna og Menneskerettighetsakademiet og finansiert av Holst legat. Dette er reportasjen som NRK radio laget fra kurset.

Siste nytt