Konfliktforståelse på politihøgskolen

jan 24, 2013

Konfliktforståelse var temaet da daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth underviste på Politihøgskolen i Oslo 24. januar. Halvdagsopplegget var en del av etterutdanningskurset "Konflikthåndtering i det flerkulturelle samfunn". I tillegg til å lytte til foredrag, deltok studentene i gruppearbeid og diskusjon rundt konfliktbegrepet, konfliktspiralen og kommunikasjon. Studentene viste også stor interesse for akademiets virksomhet og både kurs for asylsøkere i Norge samt aktiviteten i Russland ble diskutert. Det var tredje gang Hjorth foreleste på politihøgskolens etterutdanningskurs. Kapittelet om konflikthåndtering i boken "Bygg broer, ikke murer" (Humanist forlag 2007), som hun har skrevet sammen med Enver Djuliman, er på pensum.

Siste nytt