Undervisning i menneskerettigheter i Europa

jan 29, 2014

- Ved å påvirke Europarådet, Eu og andre organisasjoner og nettverk, arbeider DARE-nettverket (Democracy and Human Rights Education in Europa) med å få menneskerettighetsundervisning høyere opp på den politiske dagsorden i Europa. Dette sa daglig leder Lillian Hjorth etter å ha deltatt på styremøte i DARE i Berlin i slutten av forrige uke. Nettverket består av vel 50 organisasjoner som arbeider med undervisning i menneskerettigheter i 27 europeiske land. Et av DAREs formål er også å styrke samarbeidet mellom organisasjonene.

Siste nytt