Print this page

På besøk ved Høgskolen i Oslo og Akershus

mar 28, 2014

Torsdag 27. mars var Menneskerettighetsakademiet på besøk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning og pedagogiske fag. Daglig leder, Lillian Hjorth, og prosjektkoordinator, Marianne Holden, var invitert av Høgskolen for å snakke om sitt arbeid med menneskerettighetsundervisning (MRU), både nasjonalt og internasjonalt, og om MRU som fagfelt. 

Menneskerettighetene på pensum

I løpet av de tre timene besøke varte fikk de rundt 30 lærerstudentene konkrete tips innen deltagende pedagogikk og en lengre innføring i menneskerettighetenes tilblivelse og historie, samt de ulike mekanismene.  Tema som ble tatt opp var verdenserklæringen, forskjellen på konvensjoner og erklæringer (les mer om det her) og konkrete eksempler både fra verden og Norge innen menneskerettighetene og de ulike mekanismene.

Lærerstudentene utdanner seg til samfunnsfaglærere fra 5. til 10. klasse i den norske grunnskolen. Menneskerettighetene er en del av pensum.