Skolebesøk på Hvam videregående skole

mar 28, 2014

Fredag 28. mars var Menneskerettighetsakademiet på Hvam videregående skolen på Nes i Romerike. I løpet av to dobbelttimer, fikk 35 interesserte og spørrelystne elever lytte til foredrag, diskutere og delta i morsomme energiladere mellom øktene. Ungdommene lærte at menneskerettigheter er individers rettigheter og statenes forpliktelser, men at folk flest selvsagt bør respektere andres rettigheter. Selv om vi er forskjellige er vi nemlig like mye verdt, og ingen må diskrimineres. De lærte om de ulike rettighetene og at statene, når de binder seg til konvensjoner om menneskerettigheter, må endre sine lover slik at folk i landet kan gjøre krav på dem. Slik utvikler samfunnene seg. Elevene gikk på medielinjen og miljø-og energifaglinjen. En bra dag! Vi kommer gjerne igjen!

 

Siste nytt