Norge på dagsorden i FNs Menneskerettighetsråd

apr 28, 2014

Utenriksminister Børge Brende måtte svare på en rekke kritiske merknader fra andre land da situasjonen for menneskerettighetene i Norge ble behandlet i FNs menneskerettighetsråd i dag. Vold mot kvinner, de mange voldtektene, problemer med diskriminering og integrering, vold mot barn, og forholdene for enslige mindreårige asylsøkere, inkludert barn som forsvinner fra asylmottak, var bare noen av problemer som ble tatt opp. 

Bakgrunnen for høringen om Norge er at Menneskerettighetsrådet hvert fjerde år foretar en gjennomgang av status for situasjonen for menneskerettighetene i hvert av FNs 193 medlemsland. Prosessen kalles Universal Periodic Review (UPR), og er gjennomført siden 2008. Første gang Norge rapporterte var i 2009, mens andre gang altså var i år (Norges rapport til FNs Menneskerettighetsråd 2014).  I tillegg til å svare på utfordringene og hvordan Norge følger opp, takket ministeren i sitt avsluttende innlegg de andre landene for engasjementet for den norske situasjonen. Han sa at denne ordningen, der alle land med jevne mellomrom må rapportere om sine egne lands menneskerettslige situasjoner, er svært viktig. Han understreket til slutt at dagens viktigste utfordring når det gjelder de internasjonale menneskerettighetene, handler om å realisere dem på bakken. Når stater slutter seg til internasjonale avtaler om menneskerettigheter, må de følges opp på nasjonalt nivå.

Det blir interessant å se hvordan den norske regjeringen vil følge opp Menneskerettighetsrådets anbefalinger.

Les Utenriksdepartementets omtale av saken.

Les også Norsk senter for menneskerettigheter sin Årbok om situasjonen for menneskerettigheter i Norge 2013 

Siste nytt