Intensjonsavtale underskrevet i Vologda

jun 10, 2014

Menneskerettighetsakademiet og samarbeidsorganisasjonen Youth Center for Human Rights and Legal Culture (Moskva), har signert en intensjonsavtale med etterutdanningssenteret for lærere i Vologda for å styrke kunnskapen i menneskerettigheter- og flerkulturellforståelse i regionen.

Intensjonsavtalen legger til rette for et langsiktig samarbeid der det årlig vil bli organisert to fem-dagerskurs for lærere i den russiske byen. Også "trainer-for trainer-kurs" er en del av undervisningsopplegget. I løpet av de to første kursene vil lærerne få bred kunnskap om menneskerettighetene samt en innføring i ulike deltakende pedagogiske metoder til bruk i menneskerettighetsundervisning.

Gode tilbakemeldinger

Første kurs ble avholdt 2.-6. juni i år, for et tjuetalls samfunnsfag- og historielærere fra Vologda.  Lærerne fikk kunnskap om; hva er menneskerettigheter, det sivile samfunn, ytringsfrihet, retten til liv og flerkulturellforståelse og ikke-diskrimineringsprinsippet.

Foredragsholdere fra Norge var Lillian Hjorth og Marianne Holden fra Menneskerettighetsakademiet. Fra YCHRLC var Vsevolod Lukhovitskii, som har over 20 års erfaring med menneskerettighetsundervisning i Russland, foredragsholder. Samarbeidet med YCHRLC har pågått siden 2008 og modellen som er utarbeidet inkluderer muligheten til å bruke tidligere deltakere som «lærertrenere» på nye kurs. Fra Kaliningrad var to lærertrenere, som deltok på tilsvarende kurs i Kaliningrad 2008, medansvarlige for opplæring for lærerne i Vologda.

Les også: Menneskerettighetsundervisning for lærere i Russland

Evalueringen viste at deltakerne var godt fornøyd med menneskerettighetskurset, og ga i gjennomsnitt en karakter på 4,9 av 5 mulige for kurset som helhet. I november vil samme lærergruppe delta på kurs nummer to. Lærerkursene gjennomføres med støtte fra menneskerettighetsombudet i regionen.

Vologda er en liten russisk by i den europeiske delen av Russland. Nesten 300 000 innbyggere bor i Vologda som har navnet sitt etter eleven som renner gjennom byen.

Siste nytt