- Etter kurset går de med rakere rygg

jun 26, 2014

Mer enn tusen asylsøkerungdommer har lært om demokrati og menneskerettigheter gjennom to-dagers kursene som Menneskerettighetsakademiet har organisert på ulike mottak i Norge siden 2008. Mange av kursene har funnet sted på Hvalstad mottak i Asker med ildsjelen Kari Finstad som tilrettelegger. Karis positive innstilling og sterke engasjement betyr mye både for oss og asylsøkerungdommene. Så ofte hun kan, er hun også til stede under undervisningen.

Samtale med Kari Finstad, informasjonsansvarlig på Hvalstad mottak

Om ettermiddagen den 18. juni, etter to intense dager der 32 enslige mindreårige asylsøkere fra Somalia og Eritrea har lært om FN og menneskerettighetene, sitter vi sammen med Kari i den store gymsalen der undervisningen nettopp er avsluttet. Etter å ha blitt tatt bilder av og mange har håndhilst til farvel, har de unge forsvunnet ut i den vakre junidagen med hvert sitt diplom. Vi spør Kari om hva hun tror kursene betyr for ungdommene.

- Jeg får så mange bekreftelser på at kunnskapen om menneskerettigheter er viktig. Ungdommene går med rakere rygger etterpå og møter en med takknemlige blikk. De kan ikke få fullrost kurset godt nok. De er takknemlige, gjentar hun. - Noen sier at de aldri har hørt om dette før og noen sier de vil delta på flere kurs. Flere sier de ønsker å utdanne seg i denne retningen for å hjelpe sitt eget land.

Kari forteller at forskning dokumenterer at det er barn som lider mest under fluktsituasjoner og at mange som kommer til Hvalstad har forferdelige erfaringer. De har blitt utnyttet og vært utsatt for vold. Enkelte har opplevd at nære familiemedlemmer har sviktet, for eksempel de som er blitt tvangsgiftet. Mange gråter og er fortvilte.

- Men akkurat som vi mennesker trenger musikk, trenger vi positive verdier, fortsetter hun. - Til tross for at ungdommene har opplevd overgrep og omsorgssvikt, ser jeg hver eneste gang - etter kurset - at de er litt gladere. Når dere snakker om likeverd, likhet, forbud mot diskriminering og tvangsekteskap, faller det i god jord, nettopp fordi de selv har erfart det motsatte. De er helt enige i at verden trenger disse verdiene. Og ved at dere presenterer temaet på en alvorlig måte, ser de også at mange arbeider for det. De får tilbake troen på at endring er mulig og at de selv kan bidra. Det blir sådd noen frø. Mange har jo en del kunnskap med seg hjemmefra, men som ligger der ubrukt. Når dette latente får næring, er det som om ungdommene blomstrer litt. Ja, det er det som skjer! understreker Kari. - De blomstrer! Dere gir ungdommene en opplevelse av å være i et trygt, inkluderende fellesskap med takhøyde. 

Menneskerettighetsakademiets Marianne Holden

- En annen ting jeg vil si, er at de varierte metodene dere bruker er så viktig. Ved at dere bruker lek, rollespill og gruppearbeid, får de unge brukt sine egne evner. Da føler hver enkelt seg verdifull. Når de selv får bidra og skape, føler de mestring. Dette stemmer også så godt overens med mottakets målsettinger om å utvikle ungdommenes selvtillit og mestringsfølelse den tiden de bor her.

- Enten ungdommene blir i Norge eller returnerer, er dette nyttig kunnskap, konkluderer ildsjelen på Hvalstad. - Blir de, har de fått kunnskap om demokrati og norske verdier. Reiser de tilbake, har de fått positive verdier med seg i bagasjen.

Siste nytt