Kurs for voksne asylsøkere på Koppang

mai 26, 2014

Fra den 21. til og med den 23. mai, fikk 22 voksne asylsøkere lære om menneskerettigheter på Koppang mottak. Kurset inkluderte foredrag, gruppearbeid og diskusjoner. Mange av asylsøkerne har fått avslag på søknadene sine og er i en vanskelig livssituasjon. Flere av deltakerne var eritreere, en gruppe asylsøkere som ikke kan returneres, fordi Norge ikke har utleveringsavtale med Eritrea. Det ble tre dager med sterke inntrykk, både for asylsøkerne og for kurslederne Gunn Bjørnsen og Lillian Hjorth. Kursets styrke er at det åpner opp for dialog med deltakerne slik at de føler seg sett og hørt. I tillegg til de internasjonale menneskerettighetene omhandlet kurset ”Det sivile samfunn”, inkludert de mulighetene vi har til å engasjere oss i samfunnet som enkeltindivider og grupper. Deltakerne presenterte organisasjoner, menneskerettighetsaktivister og journalister fra deres egne og andres land. Mange av deltakerne sa at kurset var viktig fordi de fikk en meningsfull aktivitet i en hverdag som er mye preget av passivitet. Flere mente det var fint å møte andre i samme situasjon som seg selv. I evalueringene skrev mange at det var viktig å lære om menneskerettighetene. De aller fleste mente også at andre asylsøkere burde delta på et slikt kurs.

Siste nytt