Kunnskap og inspirasjon for Aktive Fredsreisers reiseledere

aug 17, 2014

Søndag 17. august fikk tretti reiseledere fra Aktive Fredsreiser lære om det europeiske menneskerettighetssystemet da Menneskerettighetsakademiets (MRA) Lillian Hjorth besøkte samlingen deres på Gardermoen. Reiselederne reflekterte også omkring menneskehetens utvikling da Hjorth viste en rekke fascinerende bilder med spørsmål om verden før og nå. Reiseledernes mange kommentarer tydet på at kunnskapen inspirerte. Hvert år er det tusenvis av norske skoleelever som reiser med Aktive fredsreiser til konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen. En viktig oppgave for reiselederne, er å formidle kunnskap til elevene om menneskerettigheter og inspirere dem til å tro på at en positiv samfunnsutvikling er mulig. MRA og Aktive Fredsreiser har samarbeidet i mange år. MRA har utarbeidet en menneskerettighetsmanual og holdt en rekke kurs for reiselederne.

Siste nytt