Spansk kamp om demokratifag i skolen

jul 01, 2014

I Spania har en omdiskutert undervisningsreform marginalisert demokrati og menneskerettighetsundervisningen i skolen. Det var da det konservative Folkepartiet kom til makten at reformen ble tvunget gjennom på tvers av de andre partienes vilje. Motstanderne av reformen hevder at landet går baklengs inn i fremtiden og at demokratiet svekkes. De er redd for at andre europeiske land kan ta etter. I et memorandum til Europarådet hevder hundrevis av spanske og internasjonale organisasjoner og nettverk at Spania bryter sine internasjonale forpliktelser, inkludert Europarådets pakt fra 2010 som ber statene om å styrke slik opplæring.

Den 27. juni inviterte organisasjonen Cives Fundamental til en internasjonal konferanse om saken. Konferansen foregikk i det andalusiske parlamentet i Sevilla. Myndighetene i Andalucia vil ikke bøye seg for sentralmaktens krav om å fjerne demokratiundervisningen.

Daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth var på konferansen på vegne av DARE nettverket, der hun sitter i styret. På vegne av DARE beklaget Hjorth i et innlegg, at spanske myndigheter på denne måten gjør det vanskeligere for barn og unge i å få kunnskap om demokrati og menneskerettigheter, en kompetanse som er så viktig i dagens Europa. Hun understreket at Spania synes å være alene om redusere slik opplæring. Europeiske rapporter viser at demokrati og medborgerskap er på pensum i alle EU-land og at tre fjerdedeler av Europarådets medlemsstater har styrket undervisningen i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap de siste syv årene.

De spanske organisasjonene, med Cives Fundamental i spissen, arbeider nå videre både politisk og for å informere befolkningen. De mener det er stor sannsynlighet for at demokratiopplæringen kan bli gjeninnført etter det neste parlamentsvalget i 2015.

Les mer: Artikkel av Lillian Hjorth om saken i Fri Tanke 2-3/2014 (sidene 70-73)

FAKTA

Etter at ha besøkt Spania i juni 2013, kritiserte Europarådets Menneskerettighetskommissær Nils Muznieks reformen. Han understreket at kunnskap om menneskerettigheter motvirker alle former for intoleranse og utvikler ansvarlige borgere som er uunnværlige for alle demokratiske samfunn. Muznieks beklaget at Det statlige skolerådet i Spania ikke var blitt konsultert i saken, og at deres klare standpunkt var mot endringen.

Om DARE-nettverlet: Democracy and Human Rights Education in Europe

 

Siste nytt