Nettverksmøte og konferanse om demokratiundervisning i Wien

okt 19, 2014

Marianne Holden og Lillian Hjorth deltok på generalforsamlingen i det europeiske DARE-nettverket samt på NECE-konferansen om opplæring i medborgerskap og konflikthåndtering i Wien den 16. til den 18. oktober. På DAREs generalforsamling deltok et tyvetalls organisasjoner, mens konferansen samlet 300 mennesker fra alle verdenshjørner. Spørsmålet konferansedeltakerne diskuterte var hvilken rolle undervisning i demokrati og medborgerskap kan spille i dagens og fremtidens Europa. Det siste århundredet - med første verdenskrig som inngang i 1914 - dannet det historiske bakteppet. Holden og Hjorth deltok også på workshopen "Peace Education and Reconciliation Work as Twin Fields of Citizenship Education", i regi av DARE.

- Det er inspirerende å møte så mange andre som jobber med det samme som oss, forteller Marianne Holden engasjert etter de intense dagene. - Ved å diskutere felles utfordringer og bli bedre kjent, støtter vi hverandre i arbeidet. Det er fantastisk å se at det er så mange organisasjoner som arbeider på feltet. Opplæring i demokrati, medborgerskap og menneskerettigheter er helt klart et fagfelt i vekst.

Om DARE:

  • Democracy and Human Rights education in Europe (DARE) er et nettverk som består av nær 50 organisasjoner fra 28 europeiske land. Ved å påvirke Europarådet, Eu og andre organisasjoner og nettverk, arbeider DARE med å få menneskerettighetsundervisning høyere opp på den politiske dagsorden i Europa. Et av DAREs formål er også å legge til rette for kontakt og samarbeid mellom organisasjonene. Menneskerettighetsakademiet er representert i styret i DARE.

Om NECE:

  • Networking European Citizenship Education (NECE) er et initiativ som har som mål å skape nettverk og samarbeid blant aktører som driver med undervisning i medborgerskap, demokrati og menneskerettigheter i Europa. NECE er ikke et institusjonalisert nettverk, men et forum som har som mål å muliggjøre kontakt og samarbeid mellom dem som jobber på feltet. Målet er å promovere europeisk undervisning i demokrati og medborgerskap.

Oppsummering av workshopen "Peace Education and Reconciliation Work as Twin Fields of Citizenship Education".

 

Siste nytt