Foredrag på Høgskolen i Buskerud og Vestfold

okt 26, 2014

Lørdag 18. oktober var Menneskerettighetsakademiet på Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen, for å fortelle om akademiets virksomhet i inn- og utland. Det var studentene på kurset "Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering" som fikk høre daglig leder Lillian Hjorth fortelle om akademiets undervisningsarbeid i inn- og utland. Studentene var særlig opptatt av erfaringer når det gjelder de mange menneskerettighetskursene akademiet holder for asylsøkere, inkludert enslige mindreårige asylsøkere. Teamet for dagen var norske humanitære organisasjoners arbeid for menneskerettighetene i Norge og utlandet, og frivillige organisasjoners forhold til myndighetene ble også drøftet. I tillegg til Hjorth fra Menneskerettighetsakademiet, var Enver Djuliman fra Den norske Helsingforskomite tilstede og snakket til studentene. Foto: Rune Guneriussen

Siste nytt