Skriv ut denne siden

Foredrag på humanistisk seminar

okt 27, 2014

Helgen 24. til 26. oktober orgniserte fylkeslagene i Telemark, Vestfold og Buskerud av Human-Etisk forbund, et regionalt seminar med tittelen "Humanist - i en verden av religioner". I alt 86 personer deltok. Blant foredragsholderne var daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth. Hjorth tok utgangspunkt i sine erfaringer fra å undervise sårbare unge asylsøkere i menneskerettigheter. Hvordan få dem til å tro på at positiv endring er mulig? For verden går fremover - gjør den ikke? Kan kunnskap om verden motvirke radikalisering? Les mer om seminaret på Telemark fylkeslag av Human Etisk forbund.