Demokrati og menneskerettighetslæring på museum

nov 11, 2014

- Det er inspirerende at så mange sentrale museer, sentre og minnesteder i Norge arbeider med å formidle demokratiske og menneskerettslige verdier, sa daglig leder Lillian Hjorth etter å ha innledet på seminaret "Demokrati og menneskerettighetslæring på museum" på Eidsvoll den 10. november. Seminaret foregikk på Wergelands hus, det moderne publikumssenteret ved Eidsvollsbygningen, og målsettingen var å bygge nettverk mellom institusjonene, samt presentere gode eksempler på hvordan god demokrati- og menneskerettighetslæring kan skje. Blant flere som presenterte utstillinger og prosjekter var representanter fra Demokratisenteret Eidsvoll 1814, Nobels Fredssenter, Falstadsenteret og HL-senteret. I sitt innledende foredrag redegjorde Hjorth for det hun mener er suksessfaktorer for god demokrati- og menneskerettighetsformidling. Hun anbefalte også museene å samarbeide med akademiske og frivillige miljøer som arbeider med menneskerettslige spørsmål.  

   

Program

INNLEDENDE FOREDRAG:  

 • Potensielle rom - museum og utdanning til demokratisk medborgerskap 
  Ved Grete Boe Thuestad, Eidsvoll 1814
 • Menneskerettighetsundervisning i praksis
  Ved Lillian Hjorth, Menneskerettighetsakademiet
 • Trusler mot demokratiet
  Ved Øyvind Østerud, Demokratiprogrammet/Universitetet i Oslo 

PRESENTASJON OG FILMVISNING I DEMOKRATISENTERET, WERGELANDS HUS    

PRESENTASJONER AV PROSJEKTER/UTSTILLINGER 

 • Be Democracy - Erfaringer med utstillingen og undervisningsopplegget
  Ved Liv Astrid Sverdrup og Toril Rokseth, Nobels Fredssenter
 • Bruk av museer og minnesteder i demokrati- og menneskerettighetsundervisning. Noen betraktninger og praktiske eksempler
  Ved Tone Jørstad og Sanna Bratland, Falstadsenteret 
 • Presentasjon ved formidlingsavdelingen ved HL senteret  

SAMARBEIDSMULIGHETER - IDEMYLDRING

Innledning ved Marie Skoje og Hans Philip Einarsen, Kulturrådet.

Idemyldring og diskusjoner om ulike samarbeidsmuligheter. Samtale om utvikling av nettverk. 

OMVISNING I EIDSVOLDSBYGNINGEN 

Siste nytt